πνευμονίτις από επητοϊό

Η αδυναμία επιτυχούς αποσωληνώσεως ασθενούς από τον αναπνευστήρα πιθανόν λόγω αδυναμίας αποκαταστάσεως της καρδιοπνευμονικής λειτουργίας ή επιπροστιθέμενης λοιμώξεως, π.χ., από ερπητοϊό, είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα, μετά από διασωλήνωση και εφαρμογή μηχανικού αερισμού, για νοσοκομειακή πνευμονία. Η πνευμονίτις εξ ερπητοϊού σε διασωληνομένους ασθενείς στους οποίους παρατηρείται ανεξήγητη παράταση των πνευμονικών διηθημάτων, 2 εβδομάδες μετά τεπαρκή αντιβιοτική αγωγή, αποτελεί ένα συνηθισμένο πρόβλημα στις ΜΕΘ. Οι ασθενείς εμφανίζουν χαμηλό πυρετό, με κυμαινόμενο βαθμό λευκοκυτταρώσεως. Η ανάδειξη τοου αιτιολογικού παράγοντος διευκρινίζει τη διάγνωση, μετά την οποία, αρχίζει αμέσως χορήγηση αντιϊκών φαρμάκων μα ασυκλοβίρη, μετά την οποάι παρατηρείται βελτίωση της υποξαιμίας και επακόλουθη επιτυχή αποσωλήνωση του ασθενούς.

File:Aciclovir standard.svgασυκλοβίρη