Υπολειπόμενος όγκος/ολική πνευμονική χωρητικότητα %, RV/TLC%, προβλεπόμενες τιμές

Black           1974    M         0.456A+10.81  6.72     0.63

Boren          1966    M         0.195A+17.5    6.25     0.34

Goldman     1959    M         0.343A+16.7    15%     0.78

Grimby       1963    M         0.33A-0.14W+23.4      4.3       -

Needham    1954    M         23.62H+0.45A-0.26W-7.1       4.4       -

Sterk           1977    M         0.36A+10.8      4.1       0.65

Sterk           1977    M         0.36A+11.9      4.6       0.64

Sterk           1977    M         0.41A+13.1      5.2       0.60

Black           1974    F          0.386A+15.82  7.02     0.52

Goldman     1959    F          0.265A+21.7    18%     0.61

Grimby       1963    F          27.0H+0.28A-28.0       5.5       -

Hall             1979    F          0.43A+14.33    5.68     -

Needham    1954    F          0.34A-0.15W+31.3      5.4       -

Sterk           1977    F          0.32A+16.4      4.67     0.57

Sterk           1977    F          0.33A+15.8      4.84     0.58

Sterk           1977    F          0.36A+16.4      5.40     0.56