Υποδοχείς, μουσκαρινικοί, Μ3

Οι μετασυναπτικοί, σχετιζόμενοι με την πρωτεΐνη Gq υποδοχείς Μ3 διαμεσολαβούν τη σύσπαση των λείων μυικών ινών των αεραγωγών και ρυθμίζουν την έκκριση βλέννης από τους τραχειοβρογχικούς αδένες. Η προκαλούμενη επί φλεγμονής αύξηση της διεγέρσεως των Μ3 μπορεί να εμπλέκεται στην ιστική αναδιαμόρφωση επί χρονίου άσθματος. Στους πιθανούς μηχανισμούς αναφέρονται ή ενεργοποίηση του αυξητικού παράγοντος, που συνεπάγεται αύξηση των λείων μυικών κυττάρων των αεραγωγών και την ενίσχυση της συσταλτικότητας των κυττάρων αυτών. Μπορεί ακόμη να συνδέεται με μειωμένη απαντητικότητα στους β2-διεγέρτες, μέσω διασταυρούμενων αντιδράσεων μεταξύ του μεταβολισμού της φωσφοϊνοσιτόλης και της αδενυλοκυκλάσης, που διευκολύνουν την αποσύμπλεξη της κινάσης C των β2-υποδοχέων από το φυγόκεντρο σύστημα.