Υποδοχείς, αισθητικοί

Το επιθήλιο των αεραγωγών φέρει αισθητικούς υποδοχείς, που, μεταξύ των άλλων, φαίνεται ότι χρησιμεύουν για την πυροδότηση του αντανακλαστικού του βήχα. Εντοπίζονται, με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, κάτω από τις συνδεσμώσεις των κυττάρων, και επεκτείνονται προς τις αντίστοιχες νευρικές απολήξεις του πνευμονογαστρικού. Τα νευρικά ινίδια εμπεριέχουν ταχυκινίνες, όπως ουσία Ρ, νευροκινίνη Α, κι ένα πεπτίδιο που σχετίζεται με το γονίδιο της καλσιτονίνης. Οι υποδοχείς αυτοί είναι ευαίσθητοι σε ποικιλία ερεθισμάτων, μηχανικών (έκπτυξη, σύμπτυξη, σκόνη, βλέννη, ξένα σώματα), χημικών (ερεθιστικά αέρια, καπνός τσιγάρων, καπσαϊσίνη (à681), πτητικά αναισθητικά), καθώς επίσης από τη δράση μεσολαβητών (ακετυλοχολίνη, ισταμίνη, προσταγλανδίνες, σεροτονίνη, βραδυκινίνη, ουσία Ρ). Διεγείρονται, τέλος, από παθολογικές εκτροπές, όπως οι μικροεμβολές, το πνευμονικό οίδημα, η πνευμονική συμφόρηση, η πνευμονία251