Υποδοχείς αισθητικοί αεραγωγών

Διακρίνονται [α] στους βραδέως προσαρμοζόμενους ερεθισμοϋποδοχείς (à1309), που κείνται στις λείες μυϊκές ίνες των αεραγωγών, ιδίως στην τραχεία και τους μεγάλους βρόγχους. Είναι εμμύλελες νευρικές ίνες και συμπεριφέρονται ως μηχανοϋποδοχείς. [β] Ίνες C. Είναι μικρές, αμύελες, ελεύθερες νευρικές απολήξεις, στο λάρυγγα, την τραχεία τους βρόγχους και το πνευμονικό παρέγχυμα. Είναι χημειοϋποδοχείς και διεγείρονται από μεσολαβητές της φλεγμονής. Απελευθερώνουν νευροπεπτιδικούς μεσολαβητές της φλεγμονής.  [γ] ταχέως προσαρμοζόμενοι ερεθισμοϋποδοχείς (à1314). Πρόκειται για μικρές, εμμύλες νευρικές ίνες που εντοπίζονται στο ρινοφάρυγγα, το λάρυγγα, την τραχεία και τους βρόγχους, με αυξημένη συγκέντρωση στη μεμβρανώδη μοίρα και στις διχοτομήσεις της τραχείας  και των βρόγχων (τρόπιδες). Αραιώνουν στα περιφερικότερα βρογχία και ελλείπουν στα βρογχιόλια251.

Οι μηχανο- και χημοϋποδοχείςενεργοποιούνται επίσης και από τους μεσολαβητές της φλεγμονής.