στοχευμένη θεραπεία, targeted therapy

Θεραπείες που έχουν σχεδιαστεί, ώστε να δρουν σε συγκεκριμένα επίπεδα της λειτουργικής δραστηριότητας του κυττάρου, που ευθύνονται για την μετάλλαξη του κυττάρου σε κακόηθες.