στην πραγματική ζωή, in vivo

Εν ζωή. Αφορά επεμβάσεις, πειράματα, δοκιμασίε, που διενεργούνται σε ζωντανούς οργανισμούς ή ανθρώπους.