Πλαμίδιο του υποδοχέα του αυξητικού παράγοντα, pFGFR

Γενικά, τα παλσμίδια είναι θραύσματα τυο DNA που ευρλισκονται σε βακτηρίδια και χρησιμοποιούνται πειραματικά στις διεργασίες του DNA. Το γονιδίωμα για τον υποδοχέα FGFR εκφράζεται διαφορετικά σε διάφορα κύτταρα κι έτσι, διάφορα πλασμίδια pFGFR χρησιμοποιούνται στην έρευνα της ρυθμίσεως της κυτταρικής λειτουργίας από τον FGFR.