μονοκλωνικό αντίσωμα, monoclonal antibody

Αντισώματα που παράγονται στο εργαστήριο από κλωνοποιημένα κύτταρα. Ένα κύτταρο, εξειδικευμένο να παράγει αντισώματα, λεμφοκύτταρο, συντήκεται μ΄ένα ταχέως αναπτυσσόμενο όγκο, συνήθως μυέλωμα, προκειμένου να παραχθεί μια αθάνατη κυτταρική σιερά, που παράγει μόνο ένα είδος αντισωμάτων.

Στην εικόνα εμφανίζεται μια γραφική περίληψη, παρασκευής ενός μονοκλωνικού αντισώματος.