μεταλλάξεις, mutations

Μεταβολές στο DNA. Απολήγουν στη λειτουργική τροποποίηση του κυττάρου.

http://www.sanger.ac.uk/about/press/2009/090827.html