Κυτοτοξικό, cytotoxic

Ουσία ή φυσικός παράγων που προκαλεί τοξικότητα ή βλάβη στα κύτταρα