κινητοχόριο, kinetochore

το κεντρικό μέρος ενός χρωμοσωμίου που προσηλώνεται στην άτρακτο, στο κεντρομερίδιο, κατά τη διαδικασία διαιρέσεως του κυττάρου.