Αντίσταση, resistance

Είναι η μετάπτωση σε ανθεκτικότητα στη θεραπεία καρκινικών κυττάρων, που προηγούμενα έδειχναν ευαισθησία.