Ανταγωνιστής, antagonist

φάρμακα ή χημικές ενώσεις που αναστέλλουν την ικανότητα δεσμεύσεως σε υποδοχείς  φυσικών χημικών παραγόντων (ορμόνης ή νευροδιαβιβαστού) ή άλλου φαρμάκου. Αναστέλλει με τον τρόπο αυτό, μια βιολογική απάντηση.