αναστολείς μεταγωγής σήματος, signal transduction inhibitors

Ομάδα φαρμάκων που αναστέλλουν την ικανότητα των καρκινικών κυττάρων να πολλαπλασιάζονται ταχέως και να διηθούν άλλους ιστούς.