Αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης, fine needle aspiration cytology (FNAC)

Η χρήση λεπτής βελόνης, για να παραληφθεί ένα δείγμα υγρού /κυττάρων, μέσω διαδικασίας αναρροφήσεως από έναν προσπελάσιμο όγκο, έτσι που τα κύτταρα να μπορούν στη συνέχεια να εξεταστούν μικροσκοπικά, μετά κατάλληλη χρώση και να εισφέρουν στην παθολογοανατομική τεκμηρίωση του όγκου. Χρησιμοποιείτααι για τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και, υπό αξονικό ή υπερηχογραφικό έλεγχο, στη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονος. 

.