ακτινοθεραπεία, radiotherapy

 Η θεραπεία της -συνήθως- νεοπλασματικής παθήσεως με διειδυτική ακτινοβολία όπως οι ακτίνες -Χ, -Β, ή -γ.