Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων - επιδημιολογία

Μπορεί να είναι λιγότερο συχνό, από ό,τι εθεωρείτο παλαιότερα. Στη Μ. Βρετανία αναγνωρίζονται 1000-1500 περιπτώσεις το χρόνο, αλλά περιπτώσεις με οξεία αναπνευστική δυσχέρεια, που δεν ικανοποιούν τα κριτήρια για ARDS, αντιμετωπίζονται πολύ συχνότερα. Η επίπτωση ποικίλει, ανάλογα με την προδιαθετική υποκείμενη νόσο (2-25%).

Τρεις κλινικές καταστάσεις καλύπτουν το 75% των περιπτώσεων ARDS:

1. σύνδρομο σήψης (ο σπουδιότερος αιτιολογικός παράγοντας)

2. πολλαπλά τραύματα

3. εισρόφηση στοματοφαρυγγικού/γαστρικού περιεχομένου, που επίσης, αποτελούν αίτιο πνευμονίας, γνωστής ως πνευμονίας εξ εισροφήσεως.