Υποβοηθούμενος μηχανικός αερισμός, Assisted Mechanical Ventilation, AMV

 Υπάρχουν διάφορα είδη μηχανικής αναπνοής, σχεδιασμένης να συνεργάζεται με τις αναπνεσυτικές προσπάθειες του ασθενούς, Η προσπάθεια εισπνοής από τον ασθενή αναγνωρίζεται από την συσκευή, η οποία ενεργοποιείται για να υποστηρίξει την εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς. Όταν η αυτόματη αναπνοή ελλείπει, ο αναπνεσυτήρας παρέχει αναπνοές, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχουν εγκατασταθεί. Οι μέθοδοι αυτές έχουν δύο σημαντικά πλεονεκτήματα: [α] Είναι καλύτερα ανεκτοί από τους ασθενείς, κι έτσι, αίρεται η ανάγκη για βαθύτερη καταστολή και μυοχάλαση, αποτρέποντας τον κίνδυνο αναπνευστικής αδυναμίας και ατροφίας των αναπνευστικών  μυών και, [β] επιτρέπουν στους ασθενείς να εκτελούν τις δικές τους αναπνοές, διατηρώντας την λειτουργική ακμαιότητα των αναπνεσυτικών τους μυών. Η υποβοηθούμενη μηχανική αναπνοή μπορεί να υποστηρισθεί είτε από προρυθμισμένη ειπσνευστική πίεση ή αναπνεόμενο όγκο. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές υποβοηθούμενης αναπνοής.