Ιδιοπαθής θρομβοκυτοπενική πορφύρα

Συστηματική πάθηση που χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες εγχυμώσεις και αιμορραγίες από τους βλεννογόνους και χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων. Οφείλεται στην αποδόμηση των αιμοπεταλίων από τα μακροφάγα, διεγειρόμενα από ένα αντιαιμοπεταλιακό παράγοντα. Οι παιδικές προσβολές είναι, συνήθως, μικρής διάρκειας και δεν εξελίσσονται σε εγκεφαλικές αιμορραγίες. Αντίθετα, οι περιπτώσεις επί ενηλίκων χαρακτηρίζονται από συχνές υποτροπές και αθρόες αιμορραγίες, ιδιαίτερα ενδοκρανιακές.

Συν.: immune thrombocytopenic purpura, purpura hemorrhagica, thrombopenic purpura.