Σπιρομετρικά αποτελέσματα, βαρύτητα ή είδος διαταραχής αερισμού

Η βαρύτητα οποιασδήποτε σπιρομετρικής διαταραχής που ανιχνεύεται με βάση τη δοκιμασία του βίαια εκπνεόμενου όγκου στο 1ο δευτερόλεπτο, ανεξάρτητα με την παθοφυσιολογική βλάβη που την προκαλεί: 

Βαθμός βαρύτητας διαταραχής

% προβλεπόμενης τιμής

Ήπια

>70

Μέση βαρύτητας

60-69

Μετρίως βαριά

50-59

Σοβαρή

35-49

Πολύ σοβαρή

<35

Η σπιρομέτρηση είναι ασθενής προαγνωστικός δείτκης ανικανότητας και ποιότητας ζωής, σε ασθενείς με ΧΑΠ (Jones PW. Health status measurement in chronic obstructive pulmonary disease. Thorax. 2001; 56(11):880-887.).

Flash Card: τύποι διαταραχών αερισμού

δοκιμασίες λειτουργικού ελέγχου αναπνοής-σπιρομέτρηση

Οι δοκιμασίες λειτουργικού ελέγχου αναπνοής χρησιμοποιούνται προκειμένου να διακριθεί εάν μια πνευμονοπάθεια προκαλεί αποφρακτικού ή περιοριστικού τύπου μείωση της ικανότητας αερισμού. Ο επόμενος πίνακας συγκεφαλαιώνει τα κυριότερα ευρήματα
 

αποφρακτικού τύπου μείωση της ικανότητας αερισμού περιοριστικού τύπου μείωση της ικανότητας αερισμού μικτού τύπου μείωση της ικανότητας αερισμού
FEV1 - σημαντική μείωση
FVC - μειωμένη ή φυσιολογική
FEV1% (FEV1/FVC) - μειωμένη
FEV1 - μείωση
FVC - σημαντική μείωση
FEV1% (FEV1/FVC) - φυσιολογικό ή αυξημένο

 

 

 

άσθμα
ΧΑΠ
βρογχεκτασίες
συγκλειστική βρογχιολίτις
πνευμονική ίνωση
Αμιάντωση
Σαρκοείδωση
Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων
κυφοσκολίωση
νευρομυϊκές διαταραχές

καρδιακή ανεπάρκεια

σαρκοείδωση