Σύνδρομο Eaton-Lambert

Μυϊκή αδυναμία των εγγύς μυών, η οποία βελτιώνεται με την άσκηση, αντίθετα, δηλαδή, παρ΄ό,τι επί μυασθένειας gravis, στην οποία η μυϊκή αδυναμία επιδεινώνεται με την άσκηση.

Σημειώνεται ότι ποσοστό 60-70% των ασθνών που εμφανίζουν το σύνδρομο, υποκρύπτουν ένα νεόπλασμα, συνηθέστερα, μικροκυτταρικό πνεύμονος. Αντίθετα, στους ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονος, λέμφωμα, ή κακόηθες θύμωμα, το σύνδορομο Eaton-Lambert είναι σπανιότερο.

Παθογενετικά, αποδίδεται στην παραγωγή αντισωμάτων έναντι των διαύλων ασβεστίου, που βελτιώνουν την απελευθέρωση ακετυλοχολίνης