Σύνδρομο Trousseau

Επίκτητη θρομβοφλεβίτιδα, που χαρακτηρίζεται από μεταναστευτική θρομβοφλεβίτιδα ή αρτηριακή εμβολή, προκαλούμεη απόμη μικροβιακή, θρομβωτική ενδοκαρδίτιδα, που αναπτύσσεται σε ασθενείς με κακοήθειες. ΟΙ διαταραχές της πήξεως οφείλονται σε ανατροπή της ισορροπίας των παραγόντων πήξεως, που επάγεται από τον όγκο. Έτσι, η εμφάνιση θρομβώσεως, μπορεί να αποτελεί πρώιμο εύρημα επί κακοήθειας και οι πάσχοντες πρέπει να εκτιμώνται για την παρουσία άγνωστου νεοπλάσματος.

Το σύνδρομο, συνήθως συνοδεύει κακοήθειες του παγκρέατος ή άλλα αδενοκαρκινώματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του πνεύμονος.