Σύνδρομο άνω κοίλης φλεβός

Πρόκειται για απόφραξη της άνω κοίλης φλεβός και ανάπτυξη παράπλευρης κυκλοφορίας.

Οφείλεται σε:

 1. βρογχογενές καρκίνωμα, συνήθως μικροκυτταρικού τύπου,
 2. επινέμηση του μεσοθωρακίου
 3. μεταστάσεις στο μεσοθωράκιο
 4. λέμφωμα
 5. κοκκιωματώδεις παθήσεις
 6. ιστοπλάσμωση
 7. φυματίωση
 8. θρόμβωση της άνω κοίλης φλεβός

Εκδηλωνεται με:

 • οίδημα και ερυθρότητα προσώπου
 • εμφάνιση φλεβών στο πρόσωπο και στην άνω μοίρα του προσθίου θώρακος
 • κεφαλαλγία
 • οίδημα συστοίχου άνω άκρου