μικροκυτταρικό -αιτιολογία

Διήθηση του βλεννογόνου του διάμεσου βρόγχου επί ασθενούς με δεξιά πυλαία αδενοπάθεια. Η βιοψία του βλεννογόνου με την ερυθηματοειδή εικόνα, απέδειξε μικροκυτταρικό καρκίνωμα.