ΣΑΔΕ (ARDS), οξεία φάση

η οξεία εξιδρωματική φάση διαρκεί περίπου 4- 6 ημέρες και εμφανίζεται 1 ώρα μέχρι μια εβδομάδα από τη στιγμή της επιδράσεως του προκλητικού-αιτιολογικού παράγοντος.  

Στη φάση αυτή ο πνεύμονας διατηρεί την ελαστικότητά του, αλλά μακροσκοπικά  οι τομές των νεκροτομικών παρασκευασμάτων εμφανίζονται "κρεατώδεις" και μετά τη μονιμοποίηση έχουν ομοιογενή εμφάνιση και δε διατηρούν τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά. Σε μικρές μεγεθύνσεις στο μικροσκόπιο οι κυψελωτοί σάκκοι και τα αναπνευστικά βρογχιόλια είναι ευδιάκριτα, αλλά οι εφαπτόμενες κυψελίδες είναι ατελεκτατικές. Τα αναπνευστικά βρογχιόλια και οι κυψελωτοί σάκκοι επενδύονται από ένα στρώμα ηωσινοφιλικής υαλοειδούς μεμβράνης, που συνήθως δεν απαντάται στις κυψελίδες. Η μεμβράνη συνίσταται από ένα κράμμα ινικής και πρωτεϊνών του πλάσματος. Με την ηλεκτρονική μικροσκόπηση, στη φάση αυτή, φαίνεται η καταστροφή των πνευμονοκυττάρων και η απόπτωση της επιφανειοδραστικής ουσίας. Στις πρώιμες φάσεις του συνδρόμου δεν αναγνωρίζεται παρά μια ήπια φλεγμονώδης αντίδραση στον οιδηματικό διάμεσο χώρο.

Η επιθηλιακή στοιβάδα των κυψελίδων και τα ενδοθηλιακά κύτταρα εμφανίζουν σαθρή επαφή με τη βασική μεμβράνη, η οποία ευχερώς απογυμνώνεται. Στα τριχοειδή αναγνωρίζονται σχηματισμένοι μικροθρόμβοι που σχηματίζονται γύρω από τα αποπεσσόντα ενδοθηλιακά κύτταρα.