καρδιακή ανεπάρκεια, ιστορικό

Για την αποτίμηση της καρδιακής ανεπάρκειας, σημασία έχει η εντόπιση των παρακάτω συνοσηροτήτων

 1. μυοκαρδιοπάθεια
 2. προηγηθέν έμφραγμα μυοκαρδίου
 3. βαλβιδοπάθειες, οικογενείς καρδιοπάθειες
 4. χρόνια κατανάλωση αλκοόλ
 5. υπέρταση
 6. σακχαρώδης διαβήτης
 7. δυσλιπδιμία
 8. αγγειοπάθειες περιφερικές/στεφανιαίων
 9. κάπνισμα
 10. υπνοαπνοϊκό σύνδρομο
 11. νοσήματα του κολλαγόνου, ρευματικός πυρετός
 12. φαιοχρωμοκύτωμα
 13. νοσήματα θυροειδούς
 14. ιστορικό λήψεως εξαρτησιογόνων ουσιών
 15. ιστορικό χημειοθεραπείας/ακτινοβολίας στο θώρακα.

Η Αμερικανική Εταιρεία καρδιακής ανεπάρκειας συνιστά γενετική αξιολόγηση όλων των μυοκαρδιοπαθειών. Ειδικότερα, 

 • για τους ασθενενίς με μυοκαρδιοπάθεια πρέπει να λαμβάνεται ιστορικό για τουλάχιστον 3 γενιές ανιόντων (υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, αρρυθμιογόνος δεξιά κοιλιακή δυσπλασία, περιοριστική μυολκαρδιοπάθεια, μυοκαρδιοπάθειες συνδεόμενες με εξωκαρδιακές εκδηλώσεις).
 •