Καρδιακή ανεπάρκεια, δεξιά, συστολική,

 Η δεξιά, συστολικη καρδιακή ανεπάρκεια είναι συνήθως απότοκη αριστερής, συστολικής κοιλιακής δυσλειτουργίας,, αν και μπορεί να προέλθιε από έμφταγμα της δεξιάς κοιλίας, πνευμονικής υπερτάσεως, χρόνιας σοβαρής ανεπάρκειας της τριγλώχινος, ή αρυθμιογενο΄ς δυσπλασίας της δεξιάς κοιλίας. Σπανιότερα αίτια είναι ηθυρεοτιξίκωση, οι αρτηριοφλεβώδεις αναστομώσεις, η νόσος Paget, η εφγκυμοσύνη, η η βαρειά, χρόνια αναιμία.