Δύσπνοια, βαθμονόμηση, κατά NYHA και ATS

Βαθμός Ι: Συνήθης φυσική δραστηριότητα, δεν προκαλεί δύσπνοια και κόπωση.

Βαθμός ΙΙ: Συνήθης φυσική δραστηριότητα, προκαλεί δύσπνοια και κόπωση.

ΒΑθμός ΙΙΙ: Μικρότερη της συνήθους φυσική δραστηριότητα, προκαλεί δύσπνοια και κόπωση.

Βαθμός IV: Αδυναμία φυσικής δραστηριότητας. Δύσπνοια και κόπωση σε ηρεμία