Δύσπνοια, διαφορική διάγνωση

Συνοπτική καταχώρηση αιτιών δύσπνοιας

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑ ΑΙΤΙΑ
α. Απόφραξη των αεροφόρων οδών
β. Περιοριστικού τύπου μεταβολές πνευμονικού παρεγχύματος
γ. Θωρακικό τοίχωμα
δ. Πνευμονική κυκλοφορία
ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΑΙΤΙΑ
α. Στεφανιαίες μεταβολές
β. Βλάβη των βαλβίδων
γ. Μυο-περικαρδιακές βλάβες
ΑΝΑΙΜΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ
ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ
ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΥΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ