Αντιστάσεις αεραγωγών

Οι αντιστάσεις αεραγωγών προβάλλονται κατά την τριβή του διερχόμενου αερορεύματος με τα τοιχώματα των αεραγωγών. Στις αντιστάσεις του είδους περιλαμβάνονται και εκείνες που προβάλλονται κατά την τριβή των μορίων του αέρα μεταξύ τους, κινούμενα προς μια κατεύθυνση (γλοιότητα). Επί υγιών ατόμων, σε ηρεμία, οι αντιστάσεις αεραγωγών ευθύνονται για το 80% των συνολικών αντιστάσεων.