Αντιστάσεις τριβής

Κατά τη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου, παράγεται τριβή μεταξύ των κινουμένων στοιχείων, που αποτελεί τη συνιστώσα ‘γλοιότητας’ του συνολικού μεγέθους των προβαλλομένων αντιστάσεων. Στους υγιείς ενήλικες, οι αντιστά­σεις τριβής ευθύνονται για το 20% των συνολικών αντιστάσεων στον αναπνευ­στι­­κό κύκλο. Μεγαλύτερο ποσοστό οφείλεται στη μεταξύ των κινου­μέ­νων μορί­ων αέρος τριβή, που ρέουν δια των αεραγωγών.