Υπεζωκοτική λειτουργία

Η υπεζωκοτική κοιλότητα, επικουρεί την αποδοτική λειτουργία των πνευμόνων κατά την αναπνοή. Η υπεζωκοτική κοιλότητα εμπεριέχει πλευριτικό υγρό που επιτρέπει στα φύλα του υπεζωκότος να γλιστρούν μεταξύ τους με ευχέρεια, χωρίς απώλεια ενέργειας. Η επιφανειακή τάση του υπεζωκοτικού υγρού, βοηθάει ώστε να μην επιτρέπονται απομακρύνσεις του πνεύμονος από το θωρακικό τοίχωμα κατά τις αναπνευστικές κινήσεις. Η φυσική αυτή σχέση εξασφαλίζει την πλήρη έκπτυξη των κυψελίδων κατά τη διάρκεια της αναπνοής. Η υπεζωκοτική κοιλότητα μεταφέρει την κίνηση από το θωρακικό τοίχωμα στους πνεύμονες, ιδιαίτερα κατά τη βίαιη αναπνοή.