Σχηματισμός κοκκιωμάτων

Μια από τις ενισχυμένες λειτουργίες των μακροφάγων, που χαρακτη­ρί­ζεται ως περισσότερο κατευθυνόμενη είναι ο κεντρικός τους ρόλος στο σχηματισμό κοκκιωμάτων, ως απάντηση αντιστάσεως της αντιγονικής ύλης στην ενδοκυττάρια πέψη και την απόσυρσή της, ακόμη και μετά τη διαμεσολαβούσα μέσω διεγερμένων Τ-κυττάρων επίκτητη ανοσολογική απάντηση[i]. Όπως είναι γνωστό, κοκκίωμα σχηματίζεται όταν τα συγκεν­τρω­μένα ιστικά μακροφάγα διαφοροποιούνται σε εκκριτικά, επιθηλιοειδή κύτ­ταρα και γιγαντοκύτταρα. Η λεπτομερής διαδικασία δεν έχει διευ­κρι­νισθεί, αλλά είναι γνωστό ότι ο σχηματισμός κοκκιώματος συνοδεύεται με την παραγωγή μορίων προσφύσεως, όπως oι CD11b, οι CD54 και ο παρά­γων αυξήσεως των ινοβλαστών (fibroblast growth factor), από τα κΜ και την αυξημένη παραγωγή ινοδεσμίνης (vitronectin)

 

[i] Murnex, J., F., Leroux, C., Greenland, T.: From granuloma to fibrosis in interstitial lung diseases: Molecular and cellular interactions. Eur. Respir. J.: 1994· 7:779-785