Σχέση Κ+ με κατεχολαμίνες

Οι κατεχολαμίνες προκαλούν βραχείας περιόδου υπερκαλιαιμία, που ακολουθείται από διαμεσολαβούμενη από τους β2-υποδοχείς και την αντλία Na+, παρατεταμένη υποκαλιαιμία, αποδιδόμενη σε αυξημένη πρόσληψη στα ηπατικά και μυϊκά κύτταρα. Οι β-αναστολείς, όπως η προπρανολόλη, αναστέλλουν την πρόσληψη Κ+, που επάγουν οι κατεχολαμίνες και οι β-αδρενεργικοί παράγοντες αναστέλλουν την υπερκαλιαιμία. Οι διαταραχές της ισορροπίας Κ+ εκδηλώνονται κλινικά με δυσμενείς επιδράσεις στους γραμμωτούς και λείους μύες, και στο μυοκάρδιο.