Σχέση αερισμού, V̇E,ΜΑΧ, και FEV1

ο V̇E,MAX μπορεί να συγκριθεί με το μέγεθος  FEV1·35 (à1256). Το FEV1·35 παριστάνει ένα αντικειμενικό δείκτη του συνεχούς αερισμού που μπορεί να αναπτύξει ο εξεταζόμενος (υγιής ή ασθενής), επί 1-4 λεπτά. Επί φυσιολογικών ατόμων, το μέγιστο δυνατό παραγόμενο έργο αντιστοιχεί στο 70% του MVV, ή του μεγέθους FEV1·35. Ο μέγιστος δυνατός V̇E  που μπορούν να αναπτύξουν ασθενείς με αποφρακτική πνευμονοπάθεια, κατά τη διάρκεια κοπώσεως ισούται με τον MVV, γεγονός που αποκαλύπτει το όριο ασκήσεως που προβάλλεται από τις αναπνευστικές εφεδρείες του εξεταζόμενου.