Συστηματική εκτίμηση λειτουργικών παραμέτρων αναπνοής

Α. FEV1/FVC

>70% =φυσιολογικό

61-69%, ήπια απόφραξη

45-60%=σοβαρή απόφραξη

<45%=βαριά απόφραξη

Β. FEF25-75%  αντανακλούν νόσο των μικρών αεραγωγών

>79% προβ =φυσιολογικό

60-79% % προβ=ήπια απόφραξη

40-59%προβ=σοβαρή απόφραξη

>45% προβ= βαριά απόφραξη

Γ. FVC αντανακλά περιορισμό

80-120% προβ= φυσιολογικό

70-79%προβ=ήπιος περιορισμός

50-60%προβ= σοβαρός περιορισμός

<50%προβ=βαρύς περιορισμός

Δ. Εάν FEV1/FVC <70% και FVC φυσιολογικό, επανάληψη μετά βρογχοδιαστολή

---α. Εάν FEV1 ή FVC αυξάνεται κατά 15% ή FEF25-75%  αυξάνεται κατά >30% = άσθμα

--- β. όχι σημαντική μεταβολή= ΧΑΠ

Ε. Εάν FEV1 /FVC <70% και FVC<80% , έλεγχος για πνευμονικούς όγκους

--α. ΤLC <80% =αποφρακτική και περιοριστική πάθηση

--β. ΤLC=φυσιολογική με αύξηση του RV = παγίδευση αέρος, αποφρακτική πάθηση

--γ, TLC>120% =υπερέκπτυξη

Στ. Για τη διάκριση μεταξύ διαφόρων αποφρακτικών ή περιοριστικών παθήσεων, έλεγχος για:

Απόφραξη  + υπερδιάταση  + μείωση της DLCO à εμφύσημα

Απόφραξη +υπερδιάταση + φυσιολογική ή αυξημένη  DLCO à άσθμα

Απόφραξη με φυσιολογικούς όγκους και φυσιολογική ικανότητα διαχύσεως à χρόνια βρογχίτιδα.

 Ζ. Περιοριστικό σύνδρομο+χαμηλό RV +χαμηλή διάχυση à ουλώδης πάθηση (σαρκοείδωση, διάχυτη διάμεση ίνωση, βηρυλλίωση, νοσήματα του κολλαγόνου)

Περιορισμός+φυσιολογικός ή αυξημένος  RV και φυσιολογική DLCOà νευρομυϊκές παθήσεις, κύφωση, σκολίωση

Η. Μόνο χαμηλή DLCO = αναιμία, πνευμονικά αγγειακά νοσήματα.