Συγκόλληση, agglutination

Αντίδραση μεταξύ αντισωμάτων και αντιγονικών σωμάτων με αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός αδιάλυτου πλέγματος σωματιδίων.