Στρογγύλη πνευμονία

  • η στρόγγυλη πνευμονία οφείλεται στον αιμόφιλο της γρίππης, τον στρεπτόκοκκο, ή τον πνευμονιόκοκκο.
  • τα παιδιά προσβάλλονται πολύ συχνότερα, των ενηλίκων και πρέπει να διαχωρίζεται από όγκους παιδικής ηλικίας. Στους ενήλικες μπορεί να οφείλονται σε μυκητιάσεις
  • κλινικώς, βήχας, πυρετός, θωρακαλγία.
  • εντόπιση: συνήθως εντοπίζοντι στα οπίσθια βρογχοπνευμονικά τμήματα των κάτω λοβών, συνήθως υποπλεύρια, μπορεί να εφάπτονται στον υπεζωκότα, ή να αποτελούν αναδίπλωσή του. Τότε εμφανίζονται με λεία εξωτερικά τοιχώματα, αλλοιώ μπορεί να είναι ανώμαλα.
  •  

  •