πνευμονία εξ υπερευαισθησίας - Αιτιολογία

Οι παράγοντες που εμπλέκονται αιτιολογικά στην πνευμονία εξ υπερευαισθησίας, ΠΥ, εντοπίζονται σε διαφορετικά επαγγέλματα, hobbies και περιβάλλοντα (πιν.1 ). Στους αιτιολογικούς παράγοντες περιλαμβάνονται πρωτεΐνες ζώων και φυτών και σωματίδια οργανικών και ανόργανων χαμηλομοριακών ενώσεων. Εν τούτοις, μόνο μικρός αριθμός αυτών είναι υπεύθυνος για το πλείστον των περιπτώσεων ΠΥ.
Η αντιγονική ύλη πρέπει να είναι διαμερισμένη σε εισπνεόμενα σωματίδια, δηλαδή το κάθε σωματίδιο να έχει αεροδυναμική διάμετρο 1-5 μm. Αν και δεν είναι γνωστό το στοιχείο των υλικών αυτών που φέρουν την αντιγονική ιδιότητα,  έχει αναγνωρισθεί ένας μεγάλος κατάλογος ξενοβιοτικών παραγόντων που ευθύνονται αιτιοπαθογενετικά για την πάθηση. Οι θερμόφιλοι ακτινομύκητες, αντιγόνα μυκήτων και λευκώματα πουλιών συγκαταλέγονται μεταξύ των κοινότερων αιτίων πνευμονίας εξ υπερευαισθησίας. Μόνο η έκθεση στα αντιγόνα αυτά δεν είναι αρκετή για να εκδηλωθεί η πάθηση και πρέπει να συνυπάρχουν ευνοϊκοί ενδογενείς παράγοντες στο εσωτερικό περιβάλλον του ξενιστή. Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που εκτίθενται στα αντιγόνα αυτά δεν αναπτύσσουν κλινική εικόνα συμβατή με πνευμονία εξ υπερευαισθησίας. Πράγματι, λιγότεροι από το 10% των εκτεθειμένων στον ακτινομύκητα προσβάλλονται από τη νόσο των γεωργών. Οι ενδογενείς παράγοντες που επάγουν την ανάπτυξη της νόσου δεν έχουν προσδιορισθεί με ακρίβεια, αλλά είναι γνωστό ότι η νόσος δε σχετίζεται με αλλεργία ή απλότυπους HLA. Περιέργως, το κάπνισμα μπορεί να ασκεί προφυλακτική δράση απέναντι στην ανάπτυξη της πνευμονίας εξ υπερευαισθησίας, εφόσον οι πάσχοντες από την πάθηση είναι μη καπνιστέςΗ διάγνωση της ΠΥ και, κατά συνέπεια, η αποφυγή εκθέσεως στον υπεύθυνο παράγοντα μπορεί να αποδεικνύεται πολύ δύσκολο να τεκμηριωθεί.

Η διάγνωση της ΠΥ και, κατά συνέπεια, η αποφυγή εκθέσεως στον υπεύθυνο παράγοντα μπορεί να αποδεικνύεται πολύ δύσκολο να τεκμηριωθεί. Από τις συνχότερες κλινικές οντότητες,
ο πνεύμων των γεωργών,
η νόσος των καλλιεργητών μανιταριών,
και ο πνεύμων εξ κλιματιστικών,
αλλά η επίτπωση των διαφόρων μορφών ΠΥ ποικίλει ανάλογα με τη χώρα ή τα διαμερίσματα κάθε χώρας, όπως και με τις εποχές. 


 

πίνακας 1. αιτιολογικοί παράγοντες της ΠΥ
 παράγων πηγή πάθηση
μύκητες και βακτήρια
ακτινομύκης θερμόφιλος μουχλιασμένα φυτά πνεύμων των γεωργών
σακχαροπολύσπορα rectivigula μουχλιασμένα φυτά βαγάσωση
θερμοακτινομύκης vulgaris νουχλιασμένα φυτά, κομπόστ πνεύμων των εργατών στα καθαριστήρια
θερμοακτινομύκης sacchari υπόλοιπα σουκραγένης  
ένζυμα του βάκιλλου subtillis ένζυμα καθαριστικών  
ασπέργιλλος clavatus μουχλα  
ασπέργιλλος versicolor καταλύμματα ζώων  
ασπέργιλλος species επεξεργασία καφε  
ασπέργιλλος fumigatus esparto σκόνη  
πενικίλιο cassei, a., clavatus μούχλα  
Χρυσονίλια sitophila μούχλα  
πενικίλιο chrysogenum μούχλα  
Aureobasidium pullurans μούχλα  
Aureobasidium species επιμολυσμένο νερό  
Alternaria species ξυλεία  
Merulius lacrymans ξυλεία  
Botrytis cinerea οινοποιεία  
Trichosporon cutaneum μούχλα σε ιαπωνικές οικείες  
cephalosorium    
mucor stolonifer πάπρικες  
candida albicans επιστόμια σαξοφώνων  
mycobacterium avium-intracellulare επιμολυσμένο νερό  
pesudomonas fluorescence αερόλημμα μεταλικών νερών  
amoebae
naegleria gruberi επιμολυσμένο νερό  
animals
πρωτεΐνες πτηνών πτηνά  
πρωτεΐνες ποντικών οπυρα ορός  
πρωτεΐνες gerbil    
πρωτεΐνες ζωϊκής γούνας γούνες ζωικές  
πρωτεΐνες ταύρου και χοίρου    
πρωτεΐνες κελύφους mollusk    
ψάρια    
wheat weevil    
μεταξοσκώληκες    
φυτά
σόγια    
καφέ    
λυκίσκος    
χημικά
ισοκυανιούχα    
θειικός χαλκός    
πύρεθρο    
φθαλικός ανυδρίτης    
μέταλα
κοβάλτιο    
βηρύλλιο    
άγνωστα    
διαγνωτικά κριτήρια για την ΠΥ μείζονα κριτήρια
1. ιστορικό συμπτωμάτων συμβατών με ΠΥ που εμφανίζονται ή εξαφανίζονται εντός ωρών από της εκθέσεως στο αντιγόνο.
2. επιβεβαίωση εκθέσεως στον υπεύθυνο παράγοντα από το ιστορικό, τη μελέτη του περιβάλλοντος, των δοκιμασιών πρεσιπιτινών, και τα αντισώματα στο BAL.
3. συμβατές μεταβολές στην αφία θώρακος ή στην CT
4. λεμφοκυτταρικό BAL, εάν εκτελεστεί 5. συμβατές ιστολογικές μεταβολές, εάν εκτελεστεί βοψία πνεύμονος
6.  θετική δοκιμασία φυσικής εκθέσεως (αναπαραγωγή των συμπτωμάτων και των εργαστηριακών ευρημάτων μετά έκθεση στο υπεύθυνο περιβάλλον), ή με ελεγχόμενες δοκιμασίαες προκλήσεως ελάσσονα κριτήρια
1. τρίζοντες στις βάσεις
2. μείωση της ικανότητας διαχύσεως
3. αρτηριακή υποξαιμία, είτε αναπαύσεως ή κατά την άσκηση

Η διάγνωση επιβεβαιώνεται εάν ικανοποιούνται 4 από τα μείζονα κριτήρια και τουλάχιστον 2 από τα ελάσσονα. και εφόσον όλες οι άλλες παθήσεις με παρόμοια συμπτώματα και σημεία έχουν αποκλεισθεί. Παρ΄όλο ότι τα κριτήρια αυτά εισφέρουν χρήσιμες κατευθυντήριες οδηγίες στη διάγνωση της παθήσεως, η ακριβήςκλινική εφαρμογή τους φαίνεται μη εγγυημένη. 

Πνευμονία εξ υπερευαισθησίας ως φαρμακαεπάγωγη πνευμονοπάθεια. Η ομάδα αυτή παθολογικών καταστάσεων μπορεί να παρατηρηθεί κατά τη χορήγηση πληθώρας φαρμακευτικών παραγόντων, χρυσός, ιματινίβη, μεθοτρεξάτη, νιτροφουραντοΐνη, φλουταραβίνη, σιρολιμους. Η φαρμακοεπάγωγη διάμεση πνευμονία χαρακτηρίζεται από ένα οξύ (μεθοτρεξάτη, χρυσός), ή ύποξυ (χρυσός, σιτολιμους) αρχικό στάδιο, το οποίο αρακτηρίζεται από πυτρετό, κόπωση, μυαλγία, και αρθραλγία, που μπορεί να εκφδηλωθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της παθήσεως συνοδευόμενα από ξηρό βήχα και δυσκολία της αναπνοής. Η ακτινογραφία θώρακος και η HRCT τυπικά εμφανίζουν διάσπαρτες γραμμοειδείς ενδολοβιαδιακές ή διαλοβιδιακές σκιάσεις και εικόνα θαμβής υάλου και μωσαϊκού. Σε οξείες ή πλέον εξελιγμένες καταστάσεις μπορεί να αναγνωρισθούν πυκνώσεις τύπου αεροψώρων ή και αεροβρογχόγραμμα που μπορεί να έχουν εστιακή, λοβιακή ή διάσπααρτη κατανομή. Το BAL χαρακτηρίζεται από την παρουσία CD4+ η CD8+ κατ΄επικράτηση λεμφοκυττάρωση, ανάλογα με το φάρμακο που προκάλεσε τη βλάβη, τον ασθενή και το χρόνο που διενεργήθηκε η λήψη των βρογχοκυψελιδικών εκπλύσεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποκλεισθεί μια λοίμωξη σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, υπό ο βασικό τους πρόβλημα (π.χ., νεόπλασμα) ή θεραπεία με ανοσοκαταστοαλτικά ή και τα δύο (π.χ., ρευματοειδής αρθρίτις) Επειδή δεν υπάρχει αξιόπιστη κλινική ή ακτινολογική διάκριση μεταξύ των φαρμακοεπάγωγων διαταραχών και της ευκαιριακής πνευμονίας. Η διάγνωση της φαρμακοεπάγωγης πνευμονίας γίνεται εξ αποκλεισμού, και βασίζεται στην προσωρινή σχέση της εκθέσεως στο φάρμακο και του χρόνου εκδηλώσεώς της, καθώς, ιδιαίτερα, μάλιστα, στους ασθενείς κατά κανόνα δεν θα υποδειχθεί η βιοψία πνεύμονος, λόγω μη επαρκούς τεκμηριώσεως του 'κόστους-αποτέλεσμα'. Η ιστοπαθολογική εμφάνιση της μη ειδικής κυτταρικής διάμεσης πνευμονίας σσυμπεριλαμβάνομένης της διάμεσης φλεγμονής με οίδημα, και πλούσια διήθηση μονοκυττάρων στο διάμεσοι χώρο με ελάχιστη ή καθόλου πνευμονική ίνωση. Η έκβαση του τύπου αυτού φαρμακοεπάγωγης πνευμονοπάθειας είναι συνηθέστατα καλή, με λύση των φαινομένων μετά τη διακοπή του φαρμάκου. Τα κορτικοστεροειδή επιφυλάσσονται για ασθενείς υπό αναπνευστική ανεπάρκεια, ή εκείνους που δεν παρουσιάζουν βελτίωση μετά τη διακοπή του φαρμάκου. Επανεμφάνιση του συνδρόμου, με χειρότερη εικόνα, μπορεί να εμφανιστεί με επανάληψη του φαρμάκου ιδίως της μεθοτρεξάτης. Επομένως, η επαναχορήγηση δεν επιτρέπεται και κάποια ανοχή επιφυλάσσεται εάν πρέπει να χορηγηθεί για απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις οφειλόμενες στο υποκείμενο νόσημα.