Κυψελιδίτις εξωγενής, αλλεργική: Θεραπεία

Η μόνη παραδεκτή θεραπεία συνίσταται στην αποφυγή περαιτέρω εκθέσεως στο υπεύθυνο αντιγόνο. Στις οξείες μορφές, η απομάκρυνση του υπεύθυνου περιβάλλοντος είναι μέτρο αρκετό για την άρση των συμπτωμάτων και την επιστροφή των λειτουργικών παραμέτρων αναπνοής σε φυσιολογικά όρια.

Τα κορτικοειδή χρησιμοποιούνται και στην οξεία και στις χρόνιες μορφές της νόσου, αν και δεν έχει αποδειχθεί η αποδοτικότητά τους. Συνήθως χορηγούνται 40-60 mg πρεδνιζόνης επί 1-2 εβδομάδες, πριν από την προοδευτική μείωση της δοσολογίας, για διάστημα 1-2 εβδομάδων, επίσης. Τα βρογχοδιασταλτικά χορηγούνται μόνο εφόσον υπάρχουν εκδηλώσεις αποφράξεως αεραγωγών. Η ιτρακοναζόλη έχει αποδειχθεί ότι ωφελεί όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με στεροειδή. Μέθοδοι απευαισθητοποιήσεως δεν χρησιμοποιούνται.