Σύνδρομο Sjogren: Άλλες εκδηλώσεις

Εκτός από τη λεμφοκυτταρική διάμεση πνευμονία, το ψευδολέμφωμα και το κακόηθες λέμφωμα μπορεί να παρατηρηθεί σε ασθενείς με σύνδρομο Sjogren.

a. Ψευδολέμφωμα

Παριστά οζώδεις συγκεντρώσεις ώριμων λεμφοκυττάρων, δεν επινεμείται τους περιοχικούς λεμφαδένες και θεωρείται ότι αποτελεί προκαρκινωματώδη κατάσταση.

b. Κακόηθες λέμφωμα

Η επίπτωση του κακοήθους λεμφώματος είναι 40 φορές μεγαλύτερη μεταξύ των ασθενών με σύνδρομο Sjogren, συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. Εμφανίζεται ως μία ή περισσότερες οζώδεις βλάβες. Διακρίνεται από το ψευδολέμφωμα από την παρουσία άωρων μορφών λεμφοκυττάρων και την τάση του να προσβάλλει περιοχικούς λεμφαδένες.