Σ. Sjogren: Νόσος των αεραγωγών

Το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από αφυδάτωση του τραχειοβρογχικού δένδρου, η βιοψία του βλεννογόνου του οποίου αποκαλύπτει τη λεμφοκυτταρική διήθηση. Εκδηλώνεται με ξηρό, χρόνιο, βήχα. Η αφυδάτωση του τραχειοβρογχικού δένδρου επιφέρει δυσχέρεια στη βλεννοκροσσωτή κάθαρση, με αποτέλεσμα το σχηματισμό βρογχεκτασιών και την πρόκληση βρογχίτιδας και πνευμονιών. Η απόφραξη αφορά στους μικρούς αεραγωγούς και είναι κοινή μεταξύ των ασθενών με σύνδρομο Sjogren. Η λεμφοκυτταρική διήθηση των μικρών αεραγωγών που αποδεικνύεται με τη βιοψία ευθύνεται για την αύξηση των αντιστάσεων ροής.