σκληρόδερμα - Άλλες καταστάσεις

Επί σκληροδέρματος με συμπτώματα από τον θώρακα πρέπει να αναζητηθεί πλειάδα ενδεχομένων επιπλοκών, όπως: 

 1.     ευθεία πνευμονική προσβολή
  1. διάμεση πνυεμονοπάθεια
  2. διάμεση πνευμονοπάθεια και πνευμονική υπέρταση
  3. πνευμονική υπέρταση
  4. νοσήματα των αεραγωγ'ων
  5. υπεζωκοτική προβολή
 2. έμμεση πνευμονική προσβολή
  1. γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και εισρόφηση
  2. λοίμωξη
  3. φαρμακευτική τοξικότητα
  4. κακοήθεια
  5. αδυναμία αναπνευστικών μυών
  6. περιοριστικό σύνδρομο από γτη επινέμηση του δέρματος
  7. δευτεροπαθείς επιπλοκές από το μυοκάρδιο
 3. συνδυασμός άμεσων και έμμεσων επιπλοκών
 4. άλλες πνευμονοπάθειες μη σχετιζόμενες με το σκληρόδερμα
​Όπως αναφέρεται σε προηγούμενο λήμμα, επί σκληροδέρματος, οι συνηθέστερες επιπλοκές είναι η διάμεση νυεμονοπάθεια και η πνευμονική υπέρταση, οι οποίες, από κοινού, ευθύνονται για το 60% των θανάτων από την πάθηση (). Εξ άλλου πνευμονική επινέμηση μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη και σε περιπτώσεις χωρίς δερματική επινέμηση, μια κατάσταση γνωστή και ως  scleroderma sine scleroderma (). Οι ασθενείς αυτοί μπορεί να παραδιαγνωσθούν, ως έχοντες ιδιοπαθή διάμεση πνευμονοπάθεια, αλλά οι τηλεαγγειεκτασίες, το φαινόμενο Raynaud, οι ανάρροιες, και η περικαρδιακή συλλογή η δοκιμασία αντιπυρηνικών αντισωμάτων πρέπει να ενεργοποιήσουν τον κλινικό προς την κατεύθυνση του σκληροδέρματος ( και ). 

Η επίπτωση του βρογχογενούς καρκινώματος φαίνεται αυξημένη, μεταξύ ασθενών με σκληρόδερμα. Αποδίδεται στην ανάπτυξη ουλών, που αποτελούν γόνιμη καρκινογενετική περιοχή για το βρογχογενές καρκίνωμα. Είναι περίεργο, όμως, γιατί στους ασθενείς με σκληρόδερμα επικρατεί το βρογχιολιοκυψελιδικό καρκίνωμα, ενώ το scar-carcinoma αποδεικνύεται ιστολογικά ως αδενοκαρκίνωμα ή και πλακώδες.

Η δυσκινησία του οισοφάγου αποτελεί συνηθισμένη επιπλοκή του σκληροδέρματος. Η δυσκινησία του οισοφάγου προδιαθέτει σε εισροφήσεις, που προκαλούν επανειλημμένες πνευμονίες των εξαρτωμένων απο τη βαρύτητα μοιρών των πνευμόνων.