ατελεκτασία εξ αποφράξεως

Η αποφρακτική ατελεκτασία οφείλεται σε αππόφραξη αεραγωγού.Τον αεραγωγό μπορεί να αποφράξουν: 1. Θρόμβο αίματος, 2. βύσματα παχυρεύστων εκκρίσεων, 3. Ξένα σώματα, 4. Ενδοβρογχικοί όγκοι,
5. Εξωτερική πίεση των βρόγχων από διογκωμένους λεμφαδένες,
6. Νεοπλασίες κ.λ.π.

ατελεκτασία εξ αποφράξεως

 

 

 

Στο υπερηχογράφημα διακρίνεται ατελεκτασία αριστεροκάτω λοβού