Σπιρομέτρηση: κριτήρια για την επιλογή της καλύτερης δοκιμασίας FVC

βάσει των αποδεκτών δοκιμασιών

-πρέπει να επιλεγεί η μεγαλύτερη τιμή VC, ακόμη και εάν έχει προέλθει από εκτέλεση FVC.

-η μεγαλύτερη τιμή FVC και FEV1 ακόμη και εάν δεν λαμβάνονται από την ίδια δοκιμασία ή από μια δοκιμασία που θεωρείται η καλύτερη από όσες επιχειρήθηκαν.

-πρέπει να επιλεγεί η καλύτερη δοκιμασία: η δοκιμασία με το καλύτερο άθροισμα FVC + FEV1 θεωρείται η καλύτερη δοκιμασία. Ανακοινώνονται οι τιμές των παραμέτρων της FVC, από την καλύτερη δοκιμασία.