Σπιρομέτρηση, ιστορική αναδρομή

https://d.pr/free/i/KParta   || John Hutchinson's mysterious machine ()

Η σπιρομέτρηση | https://d.pr/free/i/gmxxoy| εισήχθη στην κλινική πράξη, το 1846, όταν ο Hutchinson  παρουσίασε ένα όργανο, παρόμοιο, στα γενικά του χαρακτηριστικά, με τα σύγχρονα όργανα μετρήσεως μετακινούμενου όγκου. Αναλύοντας τα δεδομένα του επί 4000 ατόμων ανέπτυξε εξισώσεις προσεγγίσεως της VC, συναρτήσει του φύλου, του ύψους και της ηλικίας και ισχυριζόταν ότι με τη σπιρομέτρηση μπορούσε να αναγνωρίσει την έκταση των βλαβών που είχε προκαλέσει η φυματίωση, πριν από την ταυτοποίηση της νόσου, με τα ιατρικά μέσα της εποχής. Φυσικά δεν μπορούσε. Όμως, μπορούσε να διακρίνει περιοριστικού τύπου μείωση της ικανόττηας αερισμού, που χσαρτκρίζει μεταξύ πολλών άλλαω νόσων και παθήσεων του αναπνευστικού. την ενεργό φυμαστίωση και τις υπολειματικές νόσους. Με το δεδομένο αυτό και την λεπτομερή έρευνα της κλινικής εικόνας του ασθενούς, μπορύσε βάσιμα να 'διαγν΄ση' την απρουσία φυματιώσεως, που ήταν μάστιγα στην εποχή του  |https://d.pr/free/i/XKV3zu|