Σπιρομέτρηση ενδείξεις/αντενδείξεις

α. ενδείξεις

β. αντενδείξεις

 

Ενδείξεις

1. Εκτίμηση συμπτωμάτων, όπως ο βήχας, η πλευρωδυνία, η δύσπνοια, η ορθόπνοια, η παραγωγή πτυέλων, ο συριγμός.

       -προσυμπτωματικός έλεγχος διαταραχής ικανότητας αερισμού

        -επιλογή ατόμων σε υψηλό κίνδυνο πνευμονικού καρκίνου για κυτταρολογική πτυέλων σε πλαίσια προσυμπτωματικού ελέγχου

        -συμπτωματικός έλεγχος διαταραχής ικανότητας αερισμού

2. Εκτίμηση σημείων, όπως η δυσμορφία θώρακος, η κυάνωση, η μείωση των αναπνευστικών ήχων, η παράταση εκπνοής, η υπερδιάταση, οι ανερμήνευτοι τρίζοντες.

3. Εκτίμηση εργαστηριακών αποτελεσμάτων, όπως παθολογικές αλλοιώσεις στην απλή ακτινογραφία, η υπερκπανία, η υποξαιμία, η πολυκυτταραιμία.

4. Εκτίμηση της επιδράσεως της παθολογικής εκτροπής στην αναπνευστική λειτουργία.

        -προσυμπτωματικός/συμπτωματικός έλεγχος πνευμονικού καρκίνου

5. Προσυμπτωματικός έλεγχος ατόμων υπό υψηλό κίνδυνο πνευμονοπαθειών.

6. Καπνιστές

             -περιοδικός έλεγχος καπνιστών και σε υψηλό κίνδυνο ευρισκομένων ατόμων

7. Άτομα εκτεθειμένα σε επαγγελματικούς ρύπους και τοξικές ουσίες

8. Εξετάσεις ρουτίνας, όπως ο προεγχειρητικός έλεγχος, εκτίμηση προγνώσεως, εκτίμηση καταστάσεως υγείας, πριν την ένταξη σε βαρειά προγράμματα σωματικής δραστηριότητας.

9. Εκτίμηση θεραπευτικών παρεμβάσεων, όπως βρογχοδιασταλτικά, κορτικοειδή (άσθμα, ΧΑΠ, διάμεσες πνευμονοπάθειες, κλπ.), διαχείριση της συμφορητικής καρδιοπάθειας, αντιβιοτικά επί κυστικής ινώσεως, κλπ.

      -έλεγχος αποτελεσματικότητας θεραπευτικών σχημάτων

      -έλεγχος παρενεργειών θεραπευτικών σχημάτων (:αναστολείς β-υποδοχέων, α-ΜΕΑ, κυτταροστατικά φάρμακα, χημειοθεραπευτικά)

10. Περιγραφή της εξελίξεως της παθήσεως, που προσβάλλει την αναπνευστική λειτουργία, όπως, πνευμονοπάθειες, νόσος μικρών αεραγωγών, διάμεση ίνωση, συμφορητική καρδιοπάθεια, καρδιοπάθειες, νευρομυϊκές διαταραχές, σύνδρομο Guillain-Barré.

    -προσυμπτωματικός έλεγχος εξωπνευμονικών παθήσεων

    -συμπτωματικός έλεγχος εξωπνευμονικών παθήσεων: νοσήματα κυκλοφορικού[i] (καρδιακή ανεπάρκεια, ισχαιμία μυοκαρδίου, αρρυθμίες), ερειστικού, ΚΝΣ, αίματος (:αναιμία, θρομβοεμβολικές παθήσεις), μεταβολισμού (: σακχαρώδης διαβήτης, υποθρεψία), νεφρού (:ουραιμικός πνεύμων), πεπτικού (διαφραγματοκήλη, κολίτιδες), ενδοκρινών αδένων (διόγκωση θυρεοειδούς, καταδυομένη βρογχοκήλη)

11. Παρακολούθηση ατόμων με επαγγελματική έκθεση, παρακολούθηση παρενεργειών φαρμάκων με γνωστή πνευμονική τοξικότητα.

12. Εκτίμηση ανικανότητας ή αναπηρίας.

13. Εκτίμηση ασθενών σε προγράμματα αποκαταστάσεως.

14. Εκτίμηση κινδύνου, στα πλαίσια ασφαλιστικών προγραμμάτων.

15. Εκτίμηση ιατρονομικών ζητημάτων.

16. Προνοιακά προγράμματα ή άλλα κρατικά προγράμματα αντιρροπήσεως.

17. Δημόσια Υγεία,

       -επιδημιολογικές έρευνες

       -σύγκριση της καταστάσεως υγείας ατόμων που διαβιούν σε περιοχές με διαφορετικές χωροβιονομικές συνθήκες.

       -εκτίμηση υποκειμενικών αιτιάσεων σε επαγγελματικές ή περιβαλλοντικές διατάξεις.

       -εκπόνηση εξισώσεων προσομοιώσεως.

18. διεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών με λαπαροτομή, θωρακοτομή, μεταμόσχευση

19. παρακολούθηση ασθενών υποβληθέντων σε ακτινοβολία, λόγω καρκινώματος μαστού, θωρακικού τοιχώματος ή λεμφώματος

20.  διαχρονική μελέτη βρογχικής υπεραντιδραστικότητας

20. καθορισμός ενδείξεως για ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος (:FEV1 <40% προβλ)

21. αποτίμηση της ανοχής στην άσκηση

 

[i] Montenegro HD, Chester EH, Jones PK. Cardiac arrhythmias during routine tests of pulmonary function in patients with chronic obstruction of airways. Chest 1978·73: 133-139.

 

αντενδείξεις

Στις σχετικές αντενδείξεις της σπιρομετρήσεως περιλαμβάνονται:

 1. Αιμόπτυση άγνωστης αιτιολογάις
 2. Πνευμοθώρακας
 3. Ασταθής στηθάγχη
 4. Πρόσφατο έμφραγμα μυοκαρδίου
 5. Ανευρύσματα, θωρακικά, κοιλιακά, εγκεφαλικά
 6. Πρόσφατη οφθαλμολογική επέμβαση – προκαλείται αύξηση της ενδοφθάλμιας πιέσεως κατά τη βίαιη εκπνοή
 7. Πρόσφατη θωρακοτομή, λαπαροτομή
 8. Και ασθενείς με ιστορικό συγκοπής από βήχα ή άλλη μορφή βίαιης εκπνοής
 9. πνευμονική εμβολή
 10. άνοια ή σύγχυση
 11. μη ελεγχόμενη αρτηριακή υπέρταση
 12. Η σπιρομέτρηση μπορεί να προκαλέσει επιληπτική κρίση σε ασθενείς με ανεπαρκή κάλυψη με αντιεπιληπτικά (ίδια περίτπωση).