Νεφρική ρύθμιση του pH

  Οι νεφροί ρυθμίζουν τη συγκέντρωση των Η+ στο πλάσμα, [α] με την αύξηση ή ελάττωση της συγκεντρώσεως των HCO3̄ στα ούρα, παράγοντας αλκαλικά ή όξινα ούρα, [β] με την απέκκριση ασθενών ανιόντων (πχ. ΝΗ3-) και, [γ] με την απέκκριση ισχυρών οξέων με τη μορφή αμμωνιακών αλάτων8. Όταν οι νεφροί αποβάλλουν όξινα ούρα (απέκκριση Η+), προκαλείται επαναρρόφηση HCO3̄ στη νεφρική φλέβα, αύξηση της συγκεντρώσεως HCO3̄ στο αίμα και ενίσχυση της ΒΒ. Όταν αποβάλλουν αλκαλικά ούρα (απέκκριση HCO3̄), η συγκέντρωση των HCO3̄ στο αίμα και το εξωκυττάριο υγρό μειώνεται