αρτηριακή πίεση

Κατά τη διάρκεια κοπώσεως, η συστολική αρτηριακή πίεση αυξάνεται σημαντικά, μέχρι 200 mmHg ή υψηλότερα,, ενώ η διαστολική παραμένει σχεδόν σταθερή ή ενδέχεται να αυξηθεί, μέχρι, περίπου 90mmHg, κατά τη διάρκεια μέγιστων προσπαθειών.